Pulbervärvimine: HDLV - tehnoloogia

REVOLUTSIOONILINE PULBRI SIIRDAMINE JA KATMISVÕIME. 

Täpsem tehnoloogiline kirjeldus HDLV lahenduse kohta on antud lehe lõpuosas.

NORDSON HDLV-tehnoloogia

Nordson HDLV 3. gen

Nordson HDLV pulbripump 3.põlvkond

Nordson HDLV pulbripump 2.põlvkond

Viimase kümnendi olulisim läbimurre pulbervärvitehnoloogia alal on High-Dense Low-Velocity ( HDLV ehk HD ) lahendus värvi pulbrinõust püstolini siirdamisel, mis viis pulbervärvimise kiiruse, katmisefektiivsuse, kokkuhoiu ja kvaliteedi täiesti uuele tasemele.                                                                                 Praeguseks hetkeks on Nordsonil kogu maailmas pea 1000 pulbervärviliini, mis HD- tehnoloogiat kasutavad, sealhulgas ka Eestis.

HDLV- tehnoloogia eelised on ilmselged:

HDLV käsiseade kastist pulbritoitega

Video HD- värvipüstoli värvimis- ja värvivahetuskiirusest ( hõljutusnõust )

Video HD-värvipüstoli värvimis- ja värvivahetuskiirusest (hõljutusnõust)

Täpsem tehnoloogiline kirjeldus HDLV- tehnoloogia kohta:

HD-tehnoloogia puhul pulbrit ei transpordita pulbrinõust püstoliteni pelgalt suruõhuga, nagu senised injektor-süsteemid seda teevad. Nordson arendas selle tehnoloogia välja 2005. aastal ja praeguseks on toodud välja juba 4. põlvkond. Pulbrit siiratakse mööda olulisemalt peenemat voolikut (4,5 mm voolik 11 mm vooliku asemel) 2-kambrilise vaakumpumbaga, mille puhul voolikus ei kulge suures koguses õhku, vaid ainult pulber. Värvilehvikusse lisatakse hajutusõhku ühtlase lehviku moodustamiseks alles püstolis pärast pulbri düüsist väljumisel.

Enamik pulbervärviseadmete tootjaid on tänaseni pannud suurt rõhku laadimise ja laenguga seotud parameetrite tõstmisele ning kontrollimisele. Kindlasti on see oluline, aga ükskõik kui hästi on pulber laetud, ei jõua see tootel sisenurkadesse ja keerulistesse kohtadesse, kui suur ning kiire püstolist väljuv õhukogus selle lihtsalt ära puhub. eriti suurema pulbritootlikkuse korral.

Kuna Nordson on olnud maailma edukaim Tribo-tehnoloogia kasutamisel, mis seisneb pulbri laadimisel hõõrdumise teel, mitte elektrostaatikaga, jõuti järeldusele, et oluline on ka see, et värvilehvik oleks võimalikult aeglane, rahulik ja mitte suure õhuhulgaga segatud. See oli selgelt nähtav nö. sõrmdüüside puhul, kus ühe suure düüsi asemel kasutati paljusid hajutuspäid, milles igaühes oli omakorda mitmeid väikseid avasid, kust pulber väljus.                                                                                                                               Näiteks võis 300 g minutis pulbrit tulla välja 16 harudüüsist, milles igaühes 8 peenikest ava. Tulemuseks oli äärmiselt rahulik pulbripilv, mis kattis ka keerulised kohad ilma tagasipaiskumiseta ja seetõttu oligi levinud arvamus, et keerukatele toodetele sobib Tribo-laadimine paremini kui elektrostaatiline. Tegelikkuses oli tähtsaks põhjuseks ka rahulik pulbripilv.

Seetõttu hakkaski Nordson töötama välja tehnoloogiat pulbri siirdamiseks pulbrikastist põstoli düüsini meetodil, millega ei kaasneks suurt suruõhukogust ja turbulentsi. Tulemuseks saadud HD-tehnoloogia täitis need ootused täielikult ja 8-aastase mahategemise järel on sunnitud muud seadmevalmistajad Nordsoni patentidest mööda hiilides sama tehnoloogia paremust tunnistama. Ja erinevalt konkurentide väidetest on 2-kambriline pump ilmselgelt parem kui ühe kambriga pump, kuna pulbri liikumine ei katke korrakski ning pulbrit suudetakse imeda ka pikemate imemisvoolikute kaudu, mida teised lahendused ei suuda. Nordsoni pumpade reaalne töös kasutatav maks. tootlikkus on kuni 55 g/min., milleni teised kaugeltki ei küündi.

Meil on hea meel tutvustada selle tehnoloogia eeliseid teie enda tootmisruumides või mõnda suuremat automaatlahendust kasutavat klienti külastades.