Olemasoleval automaatvärviliinil vahetati välja olemasolev käsivärvikamber, mis lahendas senised probleemid värvi sattumisega värvikambrist välja. Kamber on liikuval platformil, nii et kambri saab puhastamise ajaks liinilt eemale liigutada. Projekt lahendati paindlikult koostöös kliendiga, nii et klient valmistas paljud metallosad ise, meie poolt olid projekt, seadmed ja komponendid.

Mõned pildid värvikambrist: