Nordson pulbervärvimine HDLV 3

HDLV käsiseade kastist pulbritoitega

 

REVOLUTSIOONILINE PULBRI SIIRDAMINE JA KATMISVÕIME

Viimase kümnendi olulisim läbimurre pulbervärvitehnoloogia alal on High-Dense Low-Velocity (HDLV ehk HD) lahendus värvi pulbrinõust püstolini siirdamisel, mis viis pulbervärvimise kiiruse, katmisefektiivsuse, kokkuhoiu ja kvaliteedi täiesti uuele tasemele.

Praeguseks hetkeks on Nordsonil kogu maailmas pea 1000 pulbervärviliini, mis HD-tehnoloogiat kasutavad, sealhulgas ka Eestis, mille kohta on lisainfot siin.

Täpsem tehnoloogiline kirjeldus HDLV lahenduse kohta on antud lehe lõpuosas.

 

 

 

 

 

HD tehnoloogia eelised on ilmselged:

 • Nordson HDLV pulbervärvimine

  NORDSON HDLV automaatpüstolid

  Ka suurema pulbritootlikkusega ei kaasne õhukoguse suurenemine, mida vajataks vaid pulbri injektoris vaakumi tekitamiseks ja pulbri siirdamiseks, vaid pulbrilehvik jääb alati ühtlaseks ja rahulikuks. Suurem õhukogus tekitab alati tarbetut pulbri möödapihustust, tootelt tagasipõrkumist, õhukeeriseid ja vähendab oluliselt laadimisefektiivsust ning nurkadesse ning kitsastesse kohtadesse pulbri nakkumist, nö. puhudes pulbri lihtsalt laiali, mitte toote peale.

 • Injektor-tehnoloogiast oluliselt kiirem värvimine, kuna pumba tootlikkus on üle kahe korra suurem ja värv läheb kohe sinna, kuhu vaja ja värvija ei pea püstoliga tegema keerukaid trikke, et keerulisi kohti kvaliteetselt katta. Lisaks märgatav pulbri kokkuhoid, kuna puudub suur õhuvool, mis kannaks pulbrit tootest mööda.
 • Pumba tööiga enne kuluosade vahetust on 4000 tundi, selle aja jooksul on tagatud samade seadistustega alati täpselt sama pulbrikogus. Injektori düüsi kulumine muudab juba paarisaja tunni möödudes pulbri pealetulekut kuni 30% ja selle tõttu on vaja seadeid pidevalt muuta ning ühtlast kihipaksust on igal juhul keeruline saavutada. Eri pulbrid kulutavad düüse eri kiirusega ning selle pidev jälgimine ja pulbritootlikkuse ümberseadistamine sama tulemuse tagamiseks on äärmiselt ebamugav ja ebatäpne.

  Nordson HDLV

  Nordson HDLV pulbripump

 • HD-tehnoloogia võimaldab saavutada ka õhukeste kihipaksuste ja keeruliste toodete puhul ühtlase õhukese kihi. Oluliselt kergem on nö. spetsiaalsete õhukese kihi pulbrite kasutamine ja saada tulemuseks ühtlane 30-40 μ kiht. See tagab märgatava pulbri ja tööaja kokkuhoiu, kui selline kihipaksus on piisav või ette nähtud.
 • Kuna pulbri pealetulek on ühtlane ja rahulik, tungides koheselt ka keerulistesse ja kitsastesse kohtadesse, ei teki püstolile lähemal asuvatel ja kergesti värvitavatel pindadel liigset kihipaksust või apelsiniefekti. Seda ka nö. kõrglaadivusega ja metallikpulbritega.
 • Enneolematu pulbri pealetuleku reageerimisaeg püstoli käivitamisel-sulgemisel ning samuti puuduvad irregulaarsed pulbripahvakad, mis võivad toote praagiks muuta ja nõuda kas lihvimist ja ülevärvimist või lausa toodete utiliseerimist.
 • Tänu oluliselt peenemale pulbrivoolikule on püstolid väga mugav käes hoida ja liigutada.

 

Video HD-värvipüstoli värvimis- ja värvivahetuskiirusest (hõljutusnõust):

 

TÄPSEM TEHNOLOOGILINE KIRJELDUS HDLV TEHNOLOOGIA KOHTA:

HD-tehnoloogia puhul pulbrit ei transpordita pulbrinõust püstoliteni pelgalt suruõhuga, nagu senised injektor-süsteemid seda teevad. Nordson arendas selle tehnoloogia välja 2005. aastal ja praeguseks on toodud välja juba 4. põlvkond. Pulbrit siiratakse mööda olulisemalt peenemat voolikut (4,5 mm voolik 11 mm vooliku asemel) 2-kambrilise vaakumpumbaga, mille puhul voolikus ei kulge suures koguses õhku, vaid ainult pulber. Värvilehvikusse lisatakse hajutusõhku ühtlase lehviku moodustamiseks alles püstolis pulbri düüsist väljumisel.

Nordson Tribo pulbervärvimine

Nordson Tribo sõrmikpüstol

Enamik pulbervärviseadmete tootjaid on tänaseni pannud suurt rõhku laadimise ja laenguga seotud parameetrite tõstmisele ning kontrollimisele. Kindlasti on see oluline, aga ükskõik kui hästi on pulber laetud, ei jõua see tootel sisenurkadesse ja keerulistesse kohtadesse, kui suur ning kiire püstolist väljuv õhukogus selle lihtsalt ära puhub, eriti suurema pulbritootlikkuse korral.

Kuna Nordson on olnud maailma edukaim Tribo-tehnoloogia kasutamisel, mis seisneb pulbri laadimisel hõõrdumise teel, mitte elektrostaatikaga, jõuti järeldusele, et oluline on ka see, et värvilehvik oleks võimalikult aeglane, rahulik ja mitte suure õhuhulgaga segatud. See oli selgelt nähtav nö. sõrmdüüside puhul, kus ühe suure düüsi asemel kasutati paljusid hajutuspäid, milles igaühes oli omakorda mitmeid väikseid avasid, kust pulber väljus. Näiteks võis 300 g minutis pulbrit tulla välja 16 harudüüsist, milles igaühes peenikest 8 ava. Tulemuseks oli äärmiselt rahulik pulbripilv, mis kattis ka keerulised kohad ilma tagasipaiskumiseta, ja seetõttu oligi levinud arvamus, et keerukatele toodetele sobib Tribo-laadimine paremini kui elektrostaatiline. Tegelikkuses oli tähtsaks põhjuseks ka rahulik pulbripilv.

Seetõttu hakkaski Nordson töötama välja tehnoloogiat pulbri siirdamiseks pulbrikastist püstoli düüsini meetodil, millega ei kaasneks suurt suruõhukogust ja turbulentsi. Tulemuseks saadud HD-tehnoloogia täitis need ootused täielikult ja 8-aastase mahategemise järel on sunnitud muud seadmevalmistajad Nordsoni patentidest mööda hiilides sama tehnoloogia paremust tunnistama. Ja erinevalt konkurentide esitatud väidetest on 2-kambriline pump ilmselgelt parem kui ühe kambriga pump, kuna pulbri liikumine ei katke korrakski ja pulbrit suudetakse imeda ka pikemate imemisvoolikute kaudu, mida teised lahendused ei suuda.
Nordsoni pumpade reaalne töös kasutatav maks. tootlikkus on kuni 550 g/min., milleni teised kaugeltki ei küündi.

Kokkuvõtteks:
Tutvustame teile meeleldi selle tehnoloogia eeliseid teie enda tootmisruumides või mõnda suuremat automaatlahendust kasutavat klienti külastama.