haaveldusruum1PEKOTEK OY on Soome juhtiv metalli viimistluskomplekside tarnija.
Lähemat infot www.pekotek.fi.
Eestis on Pekotek OY haaveldusruume juba üle 20 aasta jooksul tarnitud kümnetele firmadele, E-Profiil, Maru Metall, Konesko, Hekotek, Same, Terasman, Monik, Palms Metal, Fortaco (end. Cargotec), Hanza Mechanics (end. Metalliset Eesti),  Technobalt (Kadrina ja Türi), Eha Rauatööd jpt.

HAAVELDUSRUUMIDE OSAS PAKUME JÄRGMISI LAHENDUSI JA KOMPONENTE:

 • Käsihaaveldusruumid kas käsitsi, osalise või täielikult automaatse haavlikogumisega
 • Haavlitolmu filtreerimisseadmed
 • Haavliruumi valgustid, kardinad ja muu varustus
 • Mobiilsed konteinerhaaveldusruumid
 • Robothaavelduslahendused
 • Kombineeritud haaveldus-värvismisruumid (mõlemad operatsioonid toimuvad samas ruumis ilma toodet liigutamata)

 

NON-WASTE patenteeritud Soome lihtne ja töökindel süsteem haavlite tsirkuleerimiseks ja ruumi puhastamiseks tolmust.
“Kõik ühes” lahendus ilma mehaaniliste transportöörideta.

SÜSTEEMI LÜHITUTVUSTUS (vt. joonist lehe allservas):

Pekotek OY haavliruumis on põrandas pikisuunalised rennid, mis on kaetud restidega. Kogu ruumi ulatuses langeb haavelduse ajal abrasiiv põrandakanalisse, kust imetakse haavel koos õhuga kogu ruumist vaakumkanali kaudu separaatorisse. Seal eraldatakse kvaliteetne haavel tolmust. Haavel langeb alakoonusesse ja sealt tagasi haavlipritsi, tolm imetakse edasi tolmufiltreerimisseadmesse. Tolm peatub filtrites, mida puhastatakse automaatse pneumoimpulsiga. Tolm langeb alla kogumiskastidesse. Puhastatud õhk suunatakse kas tagasi haavliruumi (talvel) või õue (suvel), ja õhuvõtuava kaudu tuleb värske õhk haavliruumi asemele. Sama ventilaator puhastab kogu ruumi tõhusalt tolmust ja tagab hea nähtavuse.

 • haaveldusruum2Samad seadmed teostavad haavlite transpordi, separeerimise ja tolmuventilatsiooni. Kogu süsteem töötab vaid ühe ventilaatoriga ega vaja mehaanilisi transportööre (kraabitsad, kruvid, lindid vms.)
 • Multifunktsionaalne süsteem eri haaveldusmaterjalidele, sobib näiteks terashaavlile, alumiiniumoksiidile ja klaaskuulidele samas kambris kasutamiseks. Vaakumsüsteem koos magnetseparatsiooniga tagab väga hea haaveldusmaterjali separeerimise ja ühelt süsteemilt teisele võib lülituda ümber kiiresti vaid nupulevajutusega.
 • Haavliruumis on spetsiaalkaitsega valgustid
 • Vastavalt protsessile valitud kambri konstruktsioonid ja seinakatted.
  Võime tarnida ka kombineeritud haaveldus-, värvimis- ja kuivatusruumi ühes ja samas kambris.
 • Asendamatu lahendus, kui tegemist on niiskusohuga haavlipõrandas:haaveldusruum3
  õhk kuivatab haavlit, aga kraape- või kruvitranspordiga süsteemi põhja jääva haavli kokkupuutumisel niiskusega haavel paakuks, lõhuks mehaanilist transpordisüsteemi, ja nende süsteemi puhastamine paakunud haavlist nõuaks kanalite lahtilammutamist ja väga vaevalist kivistunud haavli lahtikraapimist.
 • Paakumise ohtu vähendab meie süsteem ka selle tõttu, et haavli separeerimisel eraldatakse peen tolm kvaliteetsest haavlist pidevalt ja efektiivselt, nii et haavliterad ei ole tolmuga koos. Mehaanilised haavli transpordisüsteemid tolmu haavliteradest ei eralda ja niiskuse korral ongi just see tolm peamine põhjus, miks paakumine toimub. Puhtad ja suure fraktsiooniga terad ei paaku nii kergesti. Seega õhk hoiab põranda ja haavli pidevalt kuivana ja eraldab tolmu efektiivselt, mida ükski teine süsteem nii efektiivselt ei saavuta.
 • Unikaalse lahendusena võrreldes teiste mehaaniliste haavlikogumissüsteemidega on meie haavliruum võimalik kombineerida värvimise ventilatsiooniga, kuna kogu haavel on haavelduse lõppedes põrandast eemaldatud ega paaku värvipritsmetega kokku sattudes kõvaks aineks, mis mehaanilisi siirdesüsteeme lõhkuma ja takistama hakkaks. haaveldusruum4Samas puhastab värvimisele järgnev haaveldusprotsess võimalikud värvijäägid ja süsteem toimib tõrgeteta ka pikema aja jooksul.
 • Haavlite tsirkuleerimissüsteemi on võimalik kasutada ka liivapritsimisjääkide kogumiseks ja tolmuäratõmbeks, tänu millele ei pea kulutama aega liiva koristamiseks ja nähtavus on alati hea.

Kombineeritud haaveldus-värvimis-kuivatusruum

Suurte või raskelt teisaldatavate toodete või piiratud pinna puhul on võimalik kogu pinnatöötlusprotsess teostada ühes kambris. Kombineeritud kambris saab toote pärast haaveldust ilma toodet liigutamata samas kohas värvida ja kuivatada, samuti annab see olulist säästu kambrite hankimiskuludes.


Teisaldatavad viimistluskompleksidPekotek haaveldus

Konteinerisse ehitatud haaveldusruumide, värvimis- ja kuivatusruumide osad võib hõlpsasti tarnida objektile eraldi plokkidena, kust neist pannakse kokku tootmisvajadustele vastav terviklik kompleks. Väiksemad süsteemid paigutatakse magnum-tüüpi merekonteineritesse ja suuremad süsteemid tarnitakse teraskonstruktsioonidest elementkonteineritena.

 

TÖÖPÕHIMÕTTE KIRJELDUS (vt. allpool ka videot):
Haavliruumis teostatakse haavlite transport, kambri ventileerimine, tolmu filtreerimine ja jääkide eemaldus vaid ühe ventilaatoriga. Ventilaatorit läbib vaid filtreeritud ja puhas õhk.

Õhk imetakse NON-WASTE põranda imemiskanalite kaudu koos rennidesse kogunenud haaveldusmaterjaliga separaatorisse (14), kus kasutuskõlblik haavel tagastatakse haavlipritsi (19). Tolmune õhk liigub edasi filtrisse (13). Filtritel on automaatne pneumoimpulsspuhastus ning tolm langeb filtrikorpuse koonuspõhja (16). Sealt valgub tolm otse jäätmenõusse (18) või transporditakse vaakumiga tsükloni (17) kaudu tolmunõusse. Ventilaatorist (15) suunatakse kogu puhastatud õhk suve ajal õue (8) või tagastatakse (6) talvel 80% ulatuses haavlikambrisse. 20% vahetusõhku (12) võetakse sel juhul asemele õuest või tehase üldhallist.