vedelruum1Värviruumide puhul pakume tehnoloogiat firmalt PEKOTEK OY, kes on Soome juhtiv metalli viimistluskomplekside tarnija.
Lähemat infot www.pekotek.fi.
Eestis on Pekotek OY värvimisruume juba üle 20 aasta jooksul tarnitud kümnetele firmadele, sh. ABB (4 ruumi), Maru Metall, Fors MW, Hekotek, Monik, Palms Metal, Hanza Mechanics (end. Metalliset Eesti),  Eha Rauatööd jpt.

Energiaefektiivsed ja turvalised värvimis-/kuivatuskambrid:

 • väljatõmbe- ja sissepuhkeventilatsioon ja filtrid nii lahusti kui vee baasil värvidele
 • rasvaeemaldus- ja roostekaitsetöötlusseadmed
 • värviruumi õhu kütteseadmed (keskküttevee, auru, õli/gaasi, maasoojuse baasil)
 • soojustagastus vähemalt 70% efektiivsusega
 • automaatsed gaasianalüsaatorsüsteemid
 • Kambrite konstruktsioonid vastavalt kliendi soovidele ja tuleohutusnõuetele
 • ATEX-standarditele vastavad valgustid ja komponendid
 • manuaal- ja automaatkonveierid toodete liigutamiseks
 • Lihtsad väljatõmbeseinad koos ventilaatori ja torustikuga
 • Käsi- või automaatkonveierid toodete transpordiks
 • vedelruum2Automaat- ja robotvärvimislahendused
 • Kombineeritud haaveldus-värvimis-kuivatusruum ühes kambris

Mitmekordne filtratsioon

Automaatne gaasianalüsaatorsüsteem tagab puhta ja turvalise töökeskkonna ning reguleerib vahetatavat õhtu vastavalt tegelikele vajadustele ja võimaldab energiat õhu tsirkuleerimise teel oluliselt säästa 

Efektiivse ja hooldevaba soojustagastussüsteemiga säästetakse energiakuludes vähemalt 70%.

Kompaktsed seadmed, mis on tehases ette valmistatud kiireks paigalduseks. Paindlikud võimalused seadmete asukohale värviruumi suhtes.

 • Võimalus lisada õhu niisutus- või kuivatussüsteeme.
 • Võimalus lisada kliimaolude automaatne mõõtmis- ja salvestussüsteem.vedelruum3

Soojustagastus

Gofreeritud alumiiniumlehtedest rootorsoojusvahetiga saavutatakse vähemalt 70%-efektiivsusega energiasääst. Täiendavad filtrid tagavad soojusvaheti hooldevaba töö ning püsiva efektiivsuse.

Integreeritud konstruktsioon on kompaktne ka suuremate seadmete puhul.

 Lisaenergia vajadus on väike, mis omakorda vähendab vajaminevate katelde, kalorifeeride jne. võimsust ja küttekulusid. Ka keskkonda reostavate heitmete kogus väheneb.

Soojustagastus- ja gaasianalüsaatorsüsteeme on võimalik paigaldada ka vanematele värviruumidele, mis võimaldab lühikese tasuvusajaga tuua energiakulud kaasaegsele tasemele.

Kombineeritud haaveldus-värvimis-kuivatusruum

Suurte või raskelt teisaldatavate toodete või piiratud pinna puhul on võimalik kogu pinnatöötlusprotsess teostada ühes kambris. Kombineeritud kambris saab toote pärast haaveldust ilma toodet liigutamata samas kohas värvida ja kuivatada, samuti annab see olulist säästu kambrite hankimiskuludes.

Teisaldatavad viimistluskompleksid

Konteinerisse ehitatud haaveldusruumide, värvimis- ja kuivatusruumide osad võib hõlpsasti tarnida objektile eraldi plokkidena, kust neist pannakse kokku tootmisvajadustele vastav terviklik kompleks. Väiksemad süsteemid paigutatakse magnum-tüüpi merekonteineritesse ja suuremad süsteemid tarnitakse teraskonstruktsioonidest elementkonteineritena.